Cargando

Quins efectes provoca l’alcohol?

L’alcohol ingerit en una beguda és absorbit en l’aparell digestiu, des d’on passa a la circulació sanguínia en la qual pot romandre fins a 18 hores.

Pocs minuts després d’haver begut, poden aparèixer una sèrie d’efectes la manifestació varia segons la quantitat que s’hagi begut i les característiques de la persona.

Per ordre d’aparició en el temps i en relació amb la concentració en l’organisme, aquests efectes són els següents:

-Desinhibició
-Eufòria
-Relaxació
– Augment de la sociabilitat
-Dificultat per parlar
-Dificultar per associar idees
-Descoordinació motora
-i, finalment, intoxicació aguda
En els casos en què la concentració d’alcohol a la sang abast o superi els 3 grams d’alcohol per litre poden semblar apatia i somnolència, coma o fins i tot la mort.

Que provoca l’alcohol als menors?

L’alcohol a menors pot dur a les següents consequencies:

-Provoca moltes morts i lesions
-Pot conduir a males decisions sobre comportaments arriscats, com beure i conduir o tenir relacions sexuals sense protecció
-Augmenta el risc d’abús físic i sexual
-Pot conduir a altres problemes, com dificultats en l’escola
-Pot interferir amb el desenvolupament de el cervell
-Augmenta el risc de problemes amb l’alcohol més tard en la vida